ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 ระดับภาคใต้
ชื่ออาจารย์ : นายอุดมรัตน์ พรมภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 28 ม.ค. 2561,21:20  อ่าน 514 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ชื่ออาจารย์ : นายอุดมรัตน์ พรมภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 08 ต.ค. 2560,22:00  อ่าน 668 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 เครือข่ายอำเภอนาทวี สังกัด สพป. สงขลา เขต 3 ปีการศึกษา 2560
ชื่ออาจารย์ : นายอุดมรัตน์ พรมภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 21 ก.ย. 2560,08:22  อ่าน 434 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 ประจำปีการศึกษา 2556 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดพัทลุง
ชื่ออาจารย์ : นายอุดมรัตน์ พรมภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2560,15:48  อ่าน 581 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 งานมหกรรมวิชาการเบญจรงค์สงขลา 3 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ชื่ออาจารย์ : นายอุดมรัตน์ พรมภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2560,15:35  อ่าน 487 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 งานมหกรรมวิชาการเบญจรงค์สงขลา 3 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ชื่ออาจารย์ : นายอุดมรัตน์ พรมภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2560,15:31  อ่าน 501 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 งานมหกรรมวิชาการเบญจรงค์สงขลา 3 ประจำปีการศึกษา 2556 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ชื่ออาจารย์ : นายอุดมรัตน์ พรมภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2560,15:26  อ่าน 529 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ เบญจรงค์ สงขลา ๓ ครั้งที่ 2 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต ๓
ชื่ออาจารย์ : นายอุดมรัตน์ พรมภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2560,15:18  อ่าน 517 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เบญจรงค์สงขลา 3 ครั้งที่ 4 ระหว่าง วันที่ 12 - 14 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ชื่ออาจารย์ : นายอุดมรัตน์ พรมภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2560,15:11  อ่าน 468 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : กิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคใต้ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559
ชื่ออาจารย์ : นายอุดมรัตน์ พรมภักดี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2560,10:28  อ่าน 664 ครั้ง
รายละเอียด..