ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ตาราง​สอบ ONET ป.6 ปีการศึกษา 2562 (อ่าน 34) 06 ก.ค. 62
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เมื่อวันที่ (อ่าน 195) 05 ก.ค. 62
ข้อมูลการศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้า (อ่าน 95) 15 พ.ค. 62
หมายกำหนดการ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 (อ่าน 152) 02 เม.ย. 62
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทาน ส.ค.ส.2562 แก่ปวงชนชาวไทย ขอให้ปีแห่งความสดใส (อ่าน 188) 30 ธ.ค. 61
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทาน ส.ค.ส. ภาพวาดฝีพระหัตถ์ ปีกุนหมู พุทธศักราช ๒๕๖๒ (อ่าน 208) 28 ธ.ค. 61
งานมหกรรมความสามารถทางศิลปะหัตถกรรม วิชาการและเทคโนโลยีนักเรียน เบญจรงค์สงขลา 3 ครั้งที่ 6 ปีการศึก (อ่าน 283) 09 พ.ย. 61
แบบสรุปการแข่งขันทักษะวิชาการอำเภอนาทวี ประจำปี 2561 ทั้งแบบรวมทั้งหมดและแยกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ (อ่าน 439) 13 ก.ย. 61
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวี ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวาดภาพ ของห้างสรรพสินค้าไดอาน่า (อ่าน 295) 05 มิ.ย. 61
ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทวี (อ่าน 352) 29 เม.ย. 61
อาคารเรียนหลังใหม่ของโรงเรียนบ้านนาทวี สวยงามเป็นสง่าบริเวณหน้าโรงเรียน (อ่าน 491) 27 มี.ค. 61
ขอแสดงความยินดีกับผลการแข่งขันของนักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวี (อ่าน 340) 27 มี.ค. 61
วันครูประจำปี 2561 (อ่าน 678) 10 ม.ค. 61
นโยบาย ดร.ดร อาดุลย์ พรมแสง ผอ สพป สงขลา เขต 3 (อ่าน 632) 10 พ.ย. 60
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันเครือข่ายอำเภอนาทวี (อ่าน 606) 13 ก.ย. 60
ร่วมแสดงมุทิตาจิตแก่ครูผู้เกษียณอายุราชการทั้ง 2 คน (อ่าน 470) 05 ก.ย. 60
คำขวัญวันแม่แห่งชาติ (อ่าน 1008) 30 ก.ค. 60
ร่วมเชียร์เด็กอนุบาลโรงเรียนบ้านนาทวีกับการแข่งขัน (อ่าน 422) 21 ก.ค. 60
คณะครูโรงเรียนบ้านนาทวี​ทุกคน​ร่วมใจ​งด ลด ละ ดื่ม เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์​และสิ่งอบายมุข​ทุกอย่าง (อ่าน 387) 14 ก.ค. 60
สรุปผลการแข่งขันของโรงเรียนบ้านนาทวี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2 (อ่าน 477) 31 ม.ค. 60
การรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 ชั้นอนุบาล 1 ชั้นอนุบาล 2 และประถมศึกษาปีที่ 1 (อ่าน 911) 31 ม.ค. 60
สรุปผลการแข่งขันของโรงเรียนบ้านนาทวี สพป. สงขลา เขต 3 ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2559 (อ่าน 610) 21 ธ.ค. 59
สรุปผลการแข่งขันของโรงเรียนบ้านนาทวีที่ได้ไปต่อระดับภาคใต้ ปี 2559 (อ่าน 501) 03 พ.ย. 59
ประกาศโรงเรียนบ้านนาทวี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชก (อ่าน 1482) 12 ก.ย. 58
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน (อ่าน 1301) 09 ก.ย. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านนาทวีเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งคร (อ่าน 2229) 24 ส.ค. 58
สรุปทั้งหมดจากการแข่งขันทักษะวิชาการระดับภาคใต้ที่จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2557 (อ่าน 907) 14 ธ.ค. 57
รายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมแต่ละกิจกรรมโรงเรียนบ้านนาทวี งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ (อ่าน 722) 10 ธ.ค. 57
พิธีเปิดศูนย์เรียนรู้สังคมรีไซเคิลโรงเรียนบ้านนาทวี (อ่าน 689) 21 พ.ย. 57
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันโรงเรียนบ้านนาทวี (อ่าน 1089) 27 ก.ย. 57
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 (อ่าน 760) 13 ก.ย. 57
มหกรรมรวมพลังเด็ดกี นาทวีเมืองมีเสน่ห์ (อ่าน 680) 05 ก.ย. 57
ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงประสานเสียง บทเพลง “ธงชาติ” ตามโครงการร้อยเรียงสำเนียงธงชาติ ประจำปี 2557 (อ่าน 842) 14 ส.ค. 57
ประกาศเกณฑ์การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 (อ่าน 861) 02 ก.ค. 57
ผลการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2556 (อ่าน 758) 18 มี.ค. 57
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (อ่าน 905) 15 มี.ค. 57
สรุปผลกิจกรรมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 63 (อ่าน 1017) 22 พ.ย. 56
ผลการแข่งขันวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (อ่าน 705) 21 พ.ย. 56
ผลการแข่งขันวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 (อ่าน 708) 20 พ.ย. 56
มารู้จัก pisa กันเถอะ (อ่าน 1045) 10 ต.ค. 56