ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกเสือสำรองชาย
ลูกเสือสำรองชาย
 เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสำรอง ชาย