ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกเสือสามัญหญิง
ลูกเสือสามัญหญิง
 เครื่องแบบผู้บังคับบัญชาลูกเสือสามัญ หญิง