ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เด็กดีศรีสงขลา ประจำปีการศึกษา 2559
ชื่อนักเรียน : ความภูมิใจของโรงเรียนบ้านนาทวี
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2559,10:45   อ่าน 546 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลการแข่งขันเป็นลำดับที่ 1 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
ชื่อนักเรียน : ความภูมิใจของโรงเรียนบ้านนาทวี
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2559,10:43   อ่าน 367 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวี ได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนในภาคใต้ 3 กิจกรรม
ชื่อนักเรียน : ความภูมิใจของโรงเรียนบ้านนาทวี
โพสเมื่อ : 30 มี.ค. 2559,15:51   อ่าน 365 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน(นักเรียนเรียนร่วม) ป.1-6
ชื่อนักเรียน : ด.ช.ณัฐพล จากวงศ์
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2557,16:18   อ่าน 598 ครั้ง
ชื่อผลงาน : คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน(นักเรียนเรียนร่วม) ป.1-6
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.กมลชนก โทวิยะพันธ์
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2557,16:16   อ่าน 459 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-6
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ธิดารัตน์ กาแก้ว
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2557,16:13   อ่าน 463 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-6
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ธิดารัตน์ สุกทอง
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2557,16:12   อ่าน 486 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-6
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.สิรินัสชนก พูลคำ
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2557,16:11   อ่าน 456 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-6
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.สุธิดา คำพุท
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2557,16:08   อ่าน 504 ครั้ง
ชื่อผลงาน : นาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-6
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ชุลีพรรณ ขวัญทอง
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2557,16:06   อ่าน 479 ครั้ง