ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมวันเด็ก 2563
กิจกรรมวันเด็กโรงเรียนบ้านนาทวี จัดในวันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป
มีกิจกรรมดังต่อไปนี้
          1. มีการมอบรางวัลเด็กดีศรีสงขลา
          2. มีการแสดงของนักเรียน
          3. มีซุ้มอาหารแต่ละสายชั้น
          4. มีเกมจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ วิทยาศาสตร์ และพลศึกษา

          5.  มีการแสดงจากวงดนตรี
โพสเมื่อ : 10 ม.ค. 2563,21:04   อ่าน 199 ครั้ง