ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและรับรางวัลโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์โรงเรียนสีเขียว
โรงเรียนบ้านนาทวีได้เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนปฏิบัติการโรงเรียนสีเขียว (ด้านการลดใช้พลังงาน การจัดการขยะและอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อม) และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือและรับรางวัลโรงเรียนที่ผ่านเกณฑ์โรงเรียนสีเขียว คาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (EGAT Learning Awards 2017) วันที่ 20 มกราคม 2561 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2561,22:01   อ่าน 151 ครั้ง