ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สารบ้านนาทวี ปี 2563
สารบ้านนาทวี ฉบับที่ 1
สารบ้านนาทวี ฉบับที่ 2
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 นางจุรารัตน์  สุวรรณตานน์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาทวี ตรวจเยี่ยมห้องสอบ และให้กำลังใจแก่นักเรียน ในการสอบวัดความรู้ทักษะภาษาไทย ก้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ในจังหวัดชายแดนใต้ ณ โรงเรียนบ้านนาทวี
สารบ้านนาทวี ฉบับที่ 3
 วันที่ 14 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านนาทวีนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะ ระดับประถมศึกษา โครงการ “กล้าใหม่..ใฝ่รู้” ปี 2563 รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 11-16 ธันวาคม 2563 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรอุทยานวิทยาศาสตร์ จังหวัดปทุมธานี  โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ในรายการสร้างสรรค์จินตนาการผ่านศิลปะ ระดับประถมศึกษา ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลสนับสนุนโรงเรียน นักเรียน และครูผู้ฝึกซ้อม เป็นเงินทั้งสิ้น 105,000 บาท
สารบ้านนาทวี ฉบับที่ 4
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 โรงเรียนบ้านบ้านนาทวี โดยกลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ (วันคริสต์มาส) ให้นักเรียนดูวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์เกี่ยวกับประวัติวันคริสต์มาส และมีซานตาคลอสแจกของขวัญให้กับนักเรียน