ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครู
     ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครู ที่ได้รับรางวัลดังนี้
ป.1--3

- รางวัลรองขนะเลิศอันดับ 2  รับเหรียญรางวัล ทุนการศึกษา 5,000 บาท
เด็กหญิงชิดชนก อินทะรัตน์ ป.3/4
- รางวัลชมเชย  รับเหรียญรางวัล ทุนการศึกษา 3,000 ยาท
เด็กหญิงธนวรรณ คชาทอง ป.1/1 ป.4-6
- รางวัลชนะเลิศ  รับโล่รางวัล ทุนการศึกษา 20,000 บาท ด.ช.ธัญพิสิษฐ์ จับมจนาย ป.5/1
ผ่านรอบคัดเลือกสู่รอบชิง ทุนการศึกษา คนละ 2,000 บาท  พร้อม หมวกกันน็อก ทั้งของนักเรียน และโรงเรียน 38 ใบ
- ด.ช.ธาม จุลรัตน์
- ด.ช.ปภาวิชญ์ จันทร์อ่อน
- ด.ญ.มณฑิตา จันเสน
- ด.ญ.เบญญาภา โรจนศวิญญา
- ด.ญ. พิชามญชุ์ เกตุบรมย์
 
ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการ ท่านรองคณะครู และที่สำคัญ ขอบคุณครูขวัญ กนกขวัญ เป็นอย่างสูง
โพสเมื่อ : 10 ก.พ. 2563,10:19   อ่าน 97 ครั้ง