ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
สาธารณสุขอำเภอนาทวี มาให้ความรู้ คำแนะนำ วิธีปฏิบัติตนในสถานการณ์โควิด แก่คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวี ณ ห้องประชุมประสิทธิ์ หนูกุ้ง เวลา 13.00 น.
สาธารณสุขอำเภอนาทวี มาให้ความรู้ คำแนะนำ วิธีปฏิบัติตนในสถานการณ์โควิด แก่คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนบ้านนาทวี ณ ห้องประชุมประสิทธิ์ หนูกุ้ง เวลา 13.00 น.
โพสเมื่อ : 13 ม.ค. 2564,21:25   อ่าน 24 ครั้ง