ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนทุกคน โรงเรียนบ้านนาทวี ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3
เข้าสู่หน้าหลัก